ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം മോര് കൂട്ടുന്നവരാണോ നിങ്ങളെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം.

ഒരുപാട് പേർക്ക് എങ്കിലും അറിയാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ബഫർ ഇമ്പാലൻസിംഗ് ആണ് ശരീരത്തിന്റെ 90% വും അസ്വസ്ഥതകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നത്. 14 ബഫറാണ് ശരീരത്തിന് അസ്വസ്ഥകളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും മറ്റും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിനു ശേഷം മോര് കഴിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ അത് എന്തിനാണെന്ന് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകൾക്കും അറിയില്ല.

നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ശരിയായ രീതിയിൽ തയ്ക്കണമെങ്കിൽ അത് രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാല് പി എച്ച് എന്ന രീതിയിലാണ്. ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിനു ശേഷം മോര് കൂട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ പിഎച്ച് ക്രമീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. മോരിൽ നല്ല ബാക്ടീരിയ ഉള്ളതുകൊണ്ടും നല്ല സൈമകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദഹനം ശരിയായ രീതിയിൽ നടക്കുന്നു. എന്നാൽ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പുറത്തേക്കു പോകുമ്പോൾ.

വെറും വയറ്റിൽ മോര് കുടിക്കുകയോ ഇളനീർ കുടിക്കുകയോ നാരങ്ങ ജ്യൂസ് കുടിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ പി എച്ച് നിലത്തുകയും ഹൈഡ്രജന്റെ അളവ് ശരീരത്തിൽ കൂടാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടും. ഇത് ചിലപ്പോൾ മരണത്തിലേക്ക് വരെ എത്തിച്ചേക്കാം. അത് ശരീരത്തിന്റെ ബാലൻസ് തെറ്റിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്ന ഒന്നാണ് വെറും വയറ്റിൽ ഇവ കുടിക്കുന്നത്.

നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിനുശേഷം മോര് കൂട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആമാശയും തന്നെയാണ് ഹൈഡ്രോ ക്ലോറിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കി ഭക്ഷണത്തെദഹിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതു കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുകയും നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യാം. ഇവിടെയാണ് മോര് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഗുണം ലഭിക്കുന്നത് അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ദഹിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. തുടർന്ന് വീഡിയോ കാണുക.

Scroll to Top