നടുവേദന കാലിലേക്ക് ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം ഉടനെ ഇതുപോലെ ചെയ്യുക.

നിങ്ങളുടെ ബട്ടക്സിന്റെ ഭാഗത്ത് കൂടി ഒരു തരിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ബലക്കുറവോ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഇതിനെ ഡിസ്ക് ബൾജ് കാരണമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇത് ഡിസ്ക് പുറത്തേക്ക് വന്ന അത് ഞരമ്പിനെ തട്ടി ഞരമ്പുകൾക്ക് വീക്കം സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതുപോലെ തരിപ്പും വേദനയും എല്ലാം അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഇത് രണ്ടുതരത്തിൽ ഉണ്ട് വർഷങ്ങളായി നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന വേദനയാണ് അത് രാവിലെ പെട്ടെന്ന് വരികയും പെട്ടെന്ന് പോവുകയും ചെയ്യും.

ചിലപ്പോൾ പടികൾ കയറുമ്പോൾ ഈ വേദന ഉണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ ഓടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകും പെട്ടെന്ന് ഇത് വേദന വരികയും എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് പോവുകയും ചെയ്യും. ഇവർ പലതരത്തിലുള്ള സമ്മർദ്ദത്തിൽ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത് സർജറി ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ രണ്ട് നേരം മെഡിസിൻ കഴിച്ചാൽ അത് മാറും എന്നാൽ വീണ്ടും വരികയും ചെയ്യും.

തള്ളി വന്ന ഡിസ്കിനെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാൽ ഞരമ്പ് തടസ്സം ഉണ്ടാക്കുന്നത് മാറ്റുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് അതിനെ മെയിൻ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വേദനകളെയും നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾ അമിതമായി ഒരുപാട് സമയം നിൽക്കുക ജോലി ചെയ്യുക കാലുകൾ കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒരു പരിധിവരെ കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ.

ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തടഞ്ഞുനിർത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ബാക്കിനെ ഒരുപാട് പ്രഷർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഞരമ്പിനെ അത് തടസ്സമുണ്ടാക്കും അതല്ലാതെ റസ്റ്റ് കൊടുക്കുക അറസ്റ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ജോലികൾ ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ ഞരമ്പിനെ തടസ്സം ഉണ്ടാക്കാതെ വരികയും ഈ വേദനകളെ ഒരു പരിധിവരെ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നതും ആണ്.

Scroll to Top