വയറ്റിൽ അടിഞ്ഞുകൂടി കിടക്കുന്ന അവശിഷ്ടം മുഴുവനായി നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള കിടിലൻ ഒറ്റമൂലി ഇതാ.

വയനാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് സ്വന്തം ആത്മവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടാനും മറ്റുള്ളവരോട് ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോലും ഇവർക്ക് കഴിയാതെ വരാറുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ്. രണ്ടുനേരം പല്ലു തേച്ചാലും പല്ലു മുഴുവൻ ക്ലീൻ ചെയ്താലോ ഒന്നും തന്നെ ഈ ഒരു പ്രശ്നം മാറുന്നത് ആയിട്ട് പലർക്കും കാണുന്നില്ല.

എന്നാൽ ഇത് ചികിത്സിക്കേണ്ടത് വയറ്റിൽ നിന്നാണ്. നമ്മുടെ കുടലിന്റെ അകത്ത് നല്ല ബാക്ടീരിയകൾ ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമാണ് ഇത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ ശരിയായി രീതിയിൽ ആകിരണം ചെയ്യാതെ പെടുകയും അത് കുടലിൽ തന്നെ അവശേഷിച്ച് വീർമിച്ച് ഒടുവിൽ ഗ്യാസ് രൂപങ്ങളിൽ അത് പുറത്തേക്ക് വായിലൂടെ പോവുകയും ചെയ്തു. അതിനെ ചീത്ത മണമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക.

അങ്ങനെയുണ്ടാക്കുമ്പോൾ എത്ര റഷ്യ ചെയ്തിട്ടും ചവച്ചിട്ടും ഒന്നും തന്നെ കാര്യമുണ്ടാകുന്നതല്ല വയറിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൃത്യമായി ചികിത്സിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇല്ലാതാകുന്നതായിരിക്കും. ചിലർക്ക് മുടി നരയ്ക്കും താരൻ ഉണ്ടാകും നെഞ്ചരിച്ചിൽ പൊളിച്ച് തിട്ടാൽ മലബന്ധം ഫിസ്റ്റുല എന്നിവയെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാകും അലർജി തുമ്മൽ പോലെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കും.

ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വയറിനെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് അസുഖമുണ്ടായാലും ഉടനെ ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയും നമ്മുടെ വയറിന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുകയും ആണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആ പ്രശ്നം ഇല്ലാതാക്കാൻ തന്നെ അതിന്റെ ഭാഗമായി വരുന്ന അസുഖങ്ങളെയും നമുക്ക് തടഞ്ഞുനിർത്താം.

Scroll to Top