ശരീരത്തിലെ എല്ലാ വേദനകളും ഇല്ലാതാകാൻ ഇനി ഈയൊരു കാര്യം ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി.

കാൽസ്യം പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും എല്ലുകൾ പൊട്ടുമ്പോഴും പല്ലുകൾ പൊട്ടുമ്പോഴും എല്ലാം തന്നെ കാൽസ്യം കുറവായിട്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ കയ്യിന്റെ വ്യാവിരലുകളിൽ വെള്ളം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പറയുംകാൽസ്യം കുറയുന്നതിന്റെ ലക്ഷണമാണ് എന്ന്. അതുപോലെ എപ്പോഴും ക്ഷീണം ഉണ്ടാവുക എല്ലുകൾ പൊടിഞ്ഞുപോവുക പ്രായം കൂടുന്ന അവസ്ഥകളിൽ എല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതലായി കണ്ടു വരാറുണ്ട്.

പെട്ടെന്ന് വീഴുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലുകൾ പൊട്ടിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥയായിരിക്കും വരുന്നത് ഇതെല്ലാം നോർമലായി വരുന്നതാണ്. ഉറക്കക്കുറവ് മാനസികമായ വിഭ്രാന്തി എന്നിവയെല്ലാം ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകും. സാധാരണ പാലിൽ നിന്നെല്ലാം നല്ല കാൽ കിട്ടാറുണ്ട് എന്നാൽ പലർക്കും പാലു കുടിക്കുന്നത് പല അലർജികളുടെ ഭാഗമായി വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പാലിനെ പകരമായി ധൈര്യ കഴിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ചീര വളരെ നല്ലൊരു കാൽസ്യത്തിന്റെ ഉറവിടമാണ്.

ആഴ്ചയിൽ ഒരു നാല് ദിവസമെങ്കിലും ചീര കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ കാൽസ്യത്തിന്റെ അളവ് കൂടുന്നതായിരിക്കും. ആകാശത്തിന്റെ കുറവ് പ്രത്യേകിച്ച് കാണുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സ്റ്റിറോയ്ഡുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് രണ്ടാമതായിട്ട് കിഡ്നി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള തകരാറുകൾ ഉള്ളവരിലും ക്യാരിഷത്തിന്റെ അളവ് ശരീരത്തിൽ കുറവായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ കുറവ് ഉള്ളവർക്കും കാൽസ്യത്തിന്റെ കുറവ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.

കാൽസ്യം കുറവുള്ള ആളുകളിൽ വൈറ്റമിൻ ഡി യും കുറവായിരിക്കും. അതുപോലെ കൂടുതൽ ഡിപ്രഷന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവരിലും കാൽസ്യത്തിന്റെ കുറവ് കൂടുതലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കാൽസ്യത്തിന്റെ കുറവ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കാരണം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് ചികിത്സ നടത്തുക പെട്ടെന്ന് വേദനകൾ ശാരീരികമായ വേദനകൾ എല്ലും പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥകൾ പെട്ടെന്ന് വീണാൽ തന്നെ എല്ല് പൊട്ടി പോകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ കാൽസ്യം ചെക്ക് ചെയ്യുക.

Scroll to Top