നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ തടിയുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പിച്ചോളൂ ഇനി അധികകാലം ആരും ജീവിച്ചിരിക്കില്ല.

വണ്ണം ഇന്ന് ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ പ്രായമായവർ വരെ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ജനിച്ചുവളരുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും തന്നെ അമിതവണ്ണം ഉണ്ട് പലപ്പോഴും അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം തന്നെയാണ് അതിന് കാരണം മറ്റൊരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ചുറ്റുപാടുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങാതെ എപ്പോഴും വീടിനകത്ത് ഒതുങ്ങി കൂടുന്നത് പലപ്പോഴും ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങൾക്ക് അടിമകളായി മാറുന്നത് അതുപോലെ ശരീരം വഴങ്ങുന്ന രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ.

ശരീരത്തിന് ചെറിയ രീതിയിൽ എങ്കിലും എക്സസൈസ് കിട്ടുന്ന കളികളിൽ ഏർപ്പെടാതെ അനങ്ങാതെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ചെറിയ കുട്ടികളിലെല്ലാം അമിതവണ്ണം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അത് അവരുടെ ഭാവി ജീവിതത്തിന് വളരെയധികം ദോഷം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നാൽ മുതിർന്ന കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെ പല ആളുകളിലും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് സ്ത്രീകളിലും പുരുഷന്മാരിലും ശരീരത്തിന് കൃത്യമായി വ്യായാമം കൊടുക്കാതിരിക്കുകയും.

ജീവിതശൈലിയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളാലും ഇത്തരത്തിൽ അമിതവണ്ണം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.ഇത്തരം അമിതവണ്ണങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളിലേക്ക് വഴിവയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ കൃത്യമായ സമയം പാലിക്കാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഭക്ഷണത്തിന് ഒരു കൃത്യതയുണ്ട് ഒരു ഡേറ്റ് ഉണ്ട് അത് പാലിക്കാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവർക്ക് ഇടവണ്ണം ഉണ്ടാകും ആരോഗ്യപരമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ മാത്രം കഴിക്കുക.

മിതമായി കൊഴുപ്പടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് വരുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ ഇവർക്ക് പെട്ടെന്ന് വരാവുന്ന അസുഖങ്ങളാണ് ഒന്ന് കാറ്റിൽപറയുന്നത് നമ്മുടെ കരളിനെ ചുറ്റും കൊഴുപ്പ് അടിയുന്ന അവസ്ഥ മറ്റൊരു രോഗമാണ് ഹൃദയ വാൽവുകളിൽ കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞ് രക്തം കടന്നുപോകാതെ തടസ്സം നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ ബ്ലോക്ക് എന്നു പറയും സ്ത്രീകളിൽ ആണെങ്കിൽ പിസിഒഡി ഇന്ന് വളരെയധികം കോമണായി കാണുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് അതിന്റെ കാരണം ഇതുതന്നെയാണ്.

Scroll to Top