ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ ഹൃദയ വാൽവിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇനി ഇല്ലാതാക്കാം.

നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് നാല് അറകളാണ് ഉള്ളത്. ഓരോ അറകൾക്കും ഇടയിൽ ഓരോ വാൽവുകൾ ഉണ്ട്. മഹാദേവന് മുൻപിലുള്ള വാൽവിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അതിന് മൂന്ന് ഇതളുകളാണ് ഉള്ളത്. വാലുകൾ വാൽവുകൾക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടാകുക എന്ന് പറയുന്നത് ജീവന് തന്നെ ആപത്ത് സംഭവിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇസിജിയിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകും എക്കോ ടെസ്റ്റിലും ഏരിയേഷൻ ഉണ്ടാകും.

ചെയ്യുന്നതിലൂടെ വാലുവുകൾക്ക് എത്രത്തോളം ചുരുക്കം ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ കൃത്യമായി സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ സിപി സ്കാൻ ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും സാധിക്കും. ഇതിന്റെ ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് മരുന്നുകൊണ്ട് ചികിത്സ ഞാനില്ല ചിലർക്ക് വാൽബുകൾ മാറ്റിവയ്ക്കുന്ന ചികിത്സാരീതിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബലൂൺ ഉപയോഗിച്ച് വീർപ്പിക്കുന്ന ചികിത്സാരീതിയും ഉണ്ട്.

ആ സാധാരണ വാൽവ് തുറന്ന് ഉള്ള സർജറി ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കാലിലൂടെ ചെയ്യാവുന്ന ഓപ്പറേഷൻ കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നത്. നെഞ്ച് തുറക്കാതെ ചെറിയ രീതിയിൽ അനസ്തേഷ്യ നൽകി കാലിലൂടെ ആണ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാറുള്ളത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെയും ഹൃദയമിടിപ്പുകൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കോ.

എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകള തടസ്സങ്ങളോ നേരിടുകയാണ് എങ്കിൽ ഉറപ്പായും നിങ്ങൾ ഡോക്ടറെ കാണിക്കുകയും ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്ത് എന്താണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും വേണ്ടതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ജീവന് വരെ ആപത്ത് ഉണ്ടായേക്കാം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എല്ലാവരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പൂർണമായും പരിഹാരം ലഭിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണുക.

Scroll to Top