നാളെ വിശിഷ്ട ഷഷ്ടി. സന്താനക്ലേശം ദാരിദ്ര്യം വിവാഹ തൊഴിൽ തടസ്സം കടം മാറാൻ ഇതുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കൂ.

നാളെ അതിവിശേഷപ്പെട്ട ഷഷ്ടി ദിവസം ആകുന്നു. സുബ്രഹ്മണ്യ പ്രീതിക്കുവേണ്ടി ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസമാണ് ഷർട്ട് ദിവസം ധനുമാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഷട്ടി അഥവാ ചെമ്പാ ഷഷ്ഠി ദിവസമാണ് ഇന്ന് അതുകൊണ്ടുതന്നെ വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ടതും സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിയുടെ അനുഗ്രഹം നേടാൻ കഴിയുന്നതുമായ ഒരു ദിവസം കൂടിയാണ് ഇന്ന്. മക്കളുടെ ഉയർച്ച സന്താനഭാഗ്യം ശത്രുക്കൾ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു പോകുവാൻ.

തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തമം ആയിട്ടുള്ള സമയം കൂടിയാണ്. വ്രതം എടുക്കുന്നതും വെറുതെ മിടുക്കാത്തവർ ആണെങ്കിൽ ക്ഷേത്രദർശനം നടത്തുന്നതും എല്ലാം തന്നെ വളരെ നല്ലതാണ്. ഭഗവാനെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിലൂടെ പോലും ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. നാളെ ഭഗവാൻ വീടുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്.

അതിരാവിലെ ഉണരണം എന്ന കാര്യം എല്ലാവരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളസമയം കൂടിയാണ്. നാളെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒറ്റ നാരങ്ങ ഒരുപാട് ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ് ഇത് സാമ്പത്തിക ക്ലേശങ്ങളും സന്താന ക്ലേശങ്ങളും അതുപോലെ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തീർക്കുന്നതിനും സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നതിനും നല്ലതാണ്.

സന്താനങ്ങളുടെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി അമ്മമാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മികച്ച വഴിപാട് കൂടിയാണ് ഇത്. തുടർച്ചയായ ആറ് പട്ടി ദിവസം ഇതുപോലെ ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് പറയാം അതുകൊണ്ട് മുടക്കം കൂടാതെ തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. സാധിക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ നാളത്തെ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Scroll to Top