വീട്ടിലുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വച്ച് മുഖം വെട്ടി തിളങ്ങുന്നത് പോലെയാക്കാം.

നമ്മുടെ പലരുടെയും മുഖത്ത് ഇപ്പോൾ ചുളിവുകളും പലനിറങ്ങളും കാണപ്പെടുന്നതാണ്. പ്രായമാകുമ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ചുളിവുകളും നിറങ്ങളും മാറ്റാൻ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു പാക്ക് റെഡിയാക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മൾക്ക് ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള സാധനം നമ്മുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ തന്നെ ലഭ്യമാണ്. ഇതിനായി നമ്മൾ പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആണ്.

ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഈ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മുഖം മൂന്നിരട്ടി വെട്ടി തിളങ്ങാനും അതേപോലെതന്നെ ഇത് ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് വട്ടമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാനും നോക്കുക. നമ്മൾക്ക് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടുമെങ്കിലും ഇത് തുടർച്ചയായി ആ വെളുപ്പ് നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ആഴ്ചയിൽ ഒരു മൂന്നുവട്ടം എങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

അതുപോലെതന്നെ തൊലിയുടെ ചുവപ്പുനിറം മാറ്റുന്നതിന് അത് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് പറ്റില്ല അതിന് ഒരു മാസം തുടർച്ചയായി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനായി നമ്മൾക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കുറച്ച് കഷണങ്ങളാക്കി എടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് കോഫി പൗഡർ ചേർക്കുക. കാപ്പിപ്പൊടി തൊലി വെളുക്കുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ചത്ത കോശങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും പരിപാടിക്കും മാറുന്നതിനും കാപ്പിപ്പൊടി സഹായിക്കുന്നു.

അതേപോലെതന്നെ മുഖത്ത് ഉള്ള വെളുത്ത കുരുക്കളും കറുത്ത കുരുക്കളും പോകുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു. നമ്മൾക്ക് വീട്ടിൽ ഉരുളക്കിഴക്കാൻ കറിയെങ്ങാനും വെച്ച് ബാക്കിയുള്ളത് വെള്ളത്തിലിട്ടു വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് സമയലാഭം കിട്ടുന്നു കാരണം കട്ട് ചെയ്ത് വച്ചത് ഇടയ്ക്ക് എടുത്തു ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്ന ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ഉരുളകിഴങ്ങിന്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ചു കാപ്പിപ്പൊടി ഇടുക. ഇങ്ങനെ കാപ്പിപ്പൊടി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മൂഡിൽ ഇട്ടതിനു ശേഷം നമ്മുടെ മുഖത്ത് തേക്കുക. തുടർന്ന് വീഡിയോ കാണുക.

Scroll to Top