ഇടയ്ക്കിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മലബന്ധം നിങ്ങളെ വലിയ കാൻസർ രോഗിയാക്കിയേക്കാം. ഇതറിയാതെ പോകരുത്.

ഇന്ന് ഒരുപാട് ആളുകളിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നത്തെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് മലബന്ധം.ശരിയായ ദഹനം പോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യമാണ് ശരിയായ വിസർജനവും കാരണം ആകേണം ചെയ്യപ്പെടുന്നതുപോലെ വിസർജനം നടത്താൻ മാത്രമേ ശരീരത്തിന്റെ തുലനം സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ അത് മറ്റു പല അസുഖങ്ങളിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നതായിരിക്കും.

അതിനൊരു ധാരണമാണ് കരളിൽ വച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പല ടോക്സിനുകളെയും പുറന്തള്ളാർ ഉണ്ടല്ലോ അത്തരത്തിൽ പല ടോക്സിലുകളും പുറന്തള്ളുന്നതിനു വേണ്ടി മലാശയത്തിൽ വന്ന അടിയുകയും എന്നാൽ മലബന്ധം ഉള്ള ഒരാൾക്ക് അത് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ വരുകയും അത് മറ്റു പല അസുഖങ്ങളിലേക്ക് വഴിവയ്ക്കും പാർക്കിൻസൺ അൽഷിമേഴ്സ് പോലെയുള്ള പല രോഗങ്ങളുടെയും മൂല കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും മലബന്ധം ആകാറുണ്ട്.

എന്തിന് പുതിയ പഠനങ്ങൾ പ്രകാരം ക്യാൻസർ രോഗത്തിന് വരെ മലബന്ധം ഇടയാക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ മലബന്ധം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മറ്റു പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാകും പ്രധാനമായിട്ട് വയറു വീർത്തു വരുക പൊളിച്ചത് കീഴ്വായു ഉണ്ടാവുക തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ടാകും അലബന്ധം കൂടുതൽ ആകുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ പനിയും ഒരു ലക്ഷണമായി വരാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മലബന്ധം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വ്യക്തി രണ്ടുദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ മലബന്ധം നിൽക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ.

ഉടനെ തന്നെ ഡോക്ടറെ കാണിച്ച ചികിത്സ നടത്തേണ്ടതാണ് എന്താണ് കാരണം എന്ന് കൃത്യമായി കണ്ടുപിടിച്ചു അതിനു ചികിത്സ നടത്തുക സ്വയം ചികിത്സ നടത്താതിരിക്കുക. കൂടുതൽ വെള്ളം കുടിക്കുകയും ഫൈബർ കണ്ണന്റെ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പല ബന്ധത്തെ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരുസാധ്യതകളാണ് അതെല്ലാം തന്നെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക എന്നിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മലബന്ധം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ ഡോക്ടറെ കാണിക്കുക.

Scroll to Top